GeoCurs

 
Acasă România Subcarpați Carpați Carpații Meridionali
Carpații Meridionali PDF Imprimare Email

Carpații Meridionali, cunoscuți în literatura de specialitate și sub denumirea de Alpii Transilvaniei, se desfășoară între Valea Prahovei și Culoarul Timiș-Cerna. Au o lungime de aproximativ 250 km (de la est la vest ), lățimea de 50 – 70 km și o suprafață de 14.000 km2.

Datorită altitudinii ridicate și a masivității, limitele Carpaților Meridionali sunt destul de clare:

N – Depresiunea Colinară a Transilvaniei

E – Valea Prahovei

V – Defileul Dunării, Culoarul Timiș - Cerna

S - Subcarpații de Curbură (limita de sud a Grupei Bucegi), Subcarpații Getici, Podișul Mehedinți

 

Carpații Meridionali se deosebesc prin prezența a două sectoare diferite de abrupturi. Astfel, în sectorul montan situat la est de Olt abrupturile domină în partea nordică a Meridionalilor în timp ce  în sectorul montan  de la vest de Olt abrupturile se mută pe flancul sudic. Corespunzător cu poziția abrupturilor menționate, înălțimile maxime sunt deplasate spre nord (în sectorul cuprins  între limita estică și Olt) sau spre sud (în sectorul cuprins între Olt și limita vestică a Meridionalilor).

Din punct de vedere geologic, Carpații Meridionali sunt alcătuiți preponderent din șisturi cristaline cu intruziuni de granite, în sectorul vestic apărând și calcarele mezozoice iar în cel estic conglomeratele cretacice (Munții Bucegi).

Până în Cretacic, Carpații Meridionali au fost acoperiți de ape (Geosinclinalul Carpatic), în care s-au depus formațiuni sedimentare, mai ales calcarele mezozoice și unele aluviuni pe baza cărora s-au format conglomeratele din Munții Bucegi. Orogeneza alpină (care s-a produs la sfârșitul Mezozoicului), în fazele austriacă și laramică, a condus la ridicarea și cutarea zonei. În faza laramică s-a definitivat alcătuirea geologică în pânze a Carpaților Meridionali dar s-a produs și scufundarea unităților vecine, respectiv Depresiunea Transilvaniei și Depresiunea Getică. În Neozoic au avut loc mișcări oscilatorii de ridicare și coborâre care au condus la formarea bazinelor post tectonice intramontane (Hațeg, Petroșani, Loviștea).

Răcirea climei în Pleistocen și înălțarea epirogenetică a Carpaților Meridionali (cu 1.000 m) au constituit factori favorabili apariției ghețarilor în părțile înalte (la altitudini de peste 2000m și coborând uneori până la 1.400 m). Ghețari au atins lungimi de până la 6 -8 km. Încălzirea climei în Holocen a determinat topirea ghețarilor și apariția reliefului glaciar reprezentat prin: circuri, morene văi și praguri glaciare. De asemenea, în Carpații Meridionali se găsesc și cele mai multe lacuri glaciare situate la altitudini cuprinse între 1.700 – 2.300 m, având o suprafață totală de peste 100 ha. Cel mai adânc este Lacul Zănoaga (29 m), iar cel mai extins este Lacul Bucura (10 ha).

Înălțarea Meridionalilor dar și duritatea formațiunilor petrografice au condus la prezența numeroaselor vârfuri ce depășesc 2.500 m, între acestea remarcându-se: Vf. Omu (2.505 m), Vf. Moldoveanu (2.544 m), Negoiu (2.535 m), Parângu Mare (2.519 m), Peleaga (2.509 m).

Spre deosebire de Carpații Orientali, în Carpații Meridionali pasurile de înălțime sunt mai puține, ele fiind situate la înălțimi destul de mari: Giuvala (1.290 m), Păpușa (cca 1.700 m), Vâlcan (1.620 m), Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m).

Carpații Meridionali prezintă o fragmentare atât transversală cât și longitudinală. Principalele râuri care-i taie transversal și care formează și defilee impresionante sunt Oltul, cu cele două defilee de la Turnu Roșu (400 m) și Cozia (309 m), și Jiul, cu Defileul Lainici sau Surduc (450 m).

Fragmentarea longitudinală urmărește aliniamentul Valea Cernei – Jiul de Vest – Jiul de Est (Depresiunea Petroșani) - Valea Lotrului și Depresiunea Loviștei.

Carpații Meridionali, prin desfășurarea pe direcția est – vest, reprezintă o barieră climatică între Transilvania, pe de o parte, și Muntenia și Oltenia, pe de altă parte. Astfel se pune în evidență condiția de față și dos în exprimarea elementelor climatice și a celor de vegetație, limita superioară a pădurilor fiind mai ridicată pe versantul sudic, comparativ cu cel  nordic. Limita superioară a pădurii de molid sau de amestec al acestuia cu bradul sau cu fagul diferă cu circa 150 – 200 m între versantul nordic și sudic al Făgărașului sau între versantul nordic al Retezatului și cel sudic al Vâlcanului.

Temperatura medie anuală este de -2°C în părțile cele mai înalte (-2,5°C la Vf. Omu în Bucegi) iar la circa 1.500 m se înregistrează 2-3°C. În sezonul rece temperaturile coboară până la -10...-12°C în zonele înalte și -7...-6°C la baza muntelui, iar în sezonul cald temperatura atinge valori de 17°C la baza muntelui și 12°C în zonele înalte.

Cantitatea de precipitații crește de la 800 mm/an până la 1200 – 1400 mm/an (1074 mm/an la Vf. Omu). Pluviozitatea maximă se înregistrează la altitudini de 1600 – 1800 m și nu în zonele cele mai înalte.

Există deosebiri climatice și între sectorul vestic și estic al Meridionalilor. Sectorul vestic, aflat sub influența maselor de aer vestice și chiar submediteraneene, se caracterizează prin temperaturi mai moderate și precipitații mai bogate.

Altitudinea generală a Carpaților Meridionali și caracteristicile climatice au determinat separarea a două zone de vegetație: zona pădurilor și zona alpină.

În zona alpină apar cele două etaje: inferior (al subarbuștilor) și superior (al pajiștelor). Etajul pajiștelor se caracterizează prin prezența asociațiilor de coarnă (Carex curvula), păiuș alpin (Festuca supina) și firuță alpină (Poa alpina) pe soluri humico-silicatice, neevoluate. Etajul subarbuștilor se deosebește prin prezența desișurilor de jeapăn (Pinus mugo și Pinus Montana) și ienupăr (Juniperus communis), smirdar (Rhododendron koschyi), afin (Vaccinium uliginosum), merișor (V. Vitis idaea), salcie pitică (Salix reticulata, S. retusa).

Carpa?ii Meridionali

Zona de pădure se caracterizează printr-o mare complexitate în funcție de altitudine și expunere. Zona cea mai prielnică dezvoltării pădurilor este cea care întrunește următoarele condiții: temperatură medie anuală de 2 - 6°C și precipitații de 900 – 1200 mm/an. Limita superioară a pădurii ajunge până la 1800 m (uneori peste), ea fiind destul de mult modificată antropic. Solurile caracteristice zonei pădurilor sunt bune feriiluviale (pădurea de conifere) și brune acide (pădurea de fag).

Printre resursele subsolice amintim: minereul de mangan (Munții Șureanu), nichel (Munții Făgăraș sectorul NE), grafit (Valea Oltețului), aur (Valea lui Stan  - Lotru), marmură (localitatea Porumbacu de Sus), cărbune brun și huilă (Bazinul Petroșani), bauxită (Ohaba - Ponor), calcare (exploatate pentru ciment și sodă calcinată), ape termale (Băile Herculane și Călan).

Datorită prezenței ariilor depresionare, Carpații Meridionali au constituit un loc favorabil locuirii și desfășurării activităților economice. Orașele s-au dezvoltat încă din perioada Daciei și Daciei Felix, în primul rând cu cele două capitale (Sarmizegetusa Regia, în Munții Orăștiei, și Sarmizegetusa Ulpia Traiana, în vestul Depresiunii Hațeg, imediat la coborârea din Poarta de Fier a Transilvaniei, 700 m). În prezent, orașele sunt concentrate în culoarele Prahovei (Predeal, Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic) și Orăștiei (Orăștie, Simeria, Deva, Călan), în Dealurile Hunedoarei și depresiunile Hațeg și Petroșani (Hunedoara, Hațeg, Petroșani, Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila) la care se adaugă centrele urbane Brezoi, Cugir și Băile Herculane.

În arealele depresionare s-au dezvoltat și așezări rurale adunate, după care spre marginea acestora apar satele răsfirate și apoi cele risipite (mai ales în Culoarul Rucăr – Bran și Platforma Luncanilor). Așezările rurale s-au dezvoltat până la altitudini de 1.400 m (Păltini?) în Munții Cândrelului, în timp ce locuințele temporare sunt prezente până la altitudini ce depășesc 2.000 m: 2.135 m (Cabana Podragu), 2.035 (Cabana Bâlea Lac), situate în apropierea lacurilor omonime.

Principala activitate economică a populației din zonă este creșterea animalelor, în special a ovinelor. În trecut s-a practicat păstoritul transhumant, ceea ce presupunea o perioadă de vară când păstoritul se realiza pe baza pajiștelor alpine, subalpine și secundare și o perioadă de iernat care se realiza în zonele joase ale țării: Câmpia Română, Dobrogea, Lunca Dunării, Câmpia de Vest etc. Prezența stânelor se înregistrează la înălțimi de circa 1.700 m în Făgăraș, Parâng, Godeanu și 1.350 m în Bucegi și Leaota.

Activitățile industriale s-au dezvoltat în funcție de resursele naturale prezente: lemn, cărbune, materiale de construcție, hidroenergie.

Pe cele două culoare transversale (Jiu și Olt) s-au realizat importante axe de circulație rutieră și feroviară, la acestea adăugându-se drumurile (rutiere și feroviare) de pe Valea Prahovei, Culoarul Timiș - Cerna, Culoarul Bistra – Strei, apoi Transfăgărășanu și Drumul Regal (Sebe? - Obârșia Lotrului - Novaci). De asemenea, există și artere de circulație longitudinală: Mehadia – Băile Herculane – Baia de Aramă (DN 67D) și Petroșani – Obârșia Lotrului – Brezoi (DN 7A).

Prezența văilor transversale și a depresiunilor intercalate în masa montană constituie, prin aspectele de discontinuitate, un criteriu de individualizare a patru grupe montane:

 1. Bucegi – între Valea Prahovei și Culoarul Rucăr - Bran
 2. Făgăraș - între Culoarul Rucăr – Bran și Olt
 3. Parâng – între Olt și Jiu - Strei
 4. Retezat- Godeanu – între Jiu – Strei și Culoarul Timiș - Cerna
Comments (7)
 • designer handbags  - Importance of designer handbags
  Importance of designer handbags Each and every woman has her own sense of fashion and as a result she is inclined to purchase[url=http://www.voguesking.net]Designer handbags [/url] [url=http://www.handbagshermes.org.uk]Replica Hermes Handbags[/url] [url=http://www.replicacartierhandbags.co.uk]cartier handbags [/url]
 • designer handbags  - Replica Handbags For The Smarter You
  Replica Handbags For The Smarter You replica handbags are a great accessory and are usually used as a fashion symbol by the people. These cartier handbags, being of the highest quality and made by the world famous brands are obviously costly and are expensive too. Most of the people around the world, apart from having the fashion sense, cannot purchase these Replica Hermes Handbags just because they cannot afford to do so because of the high prices these brands charge for these Designer handbags. The fashion should be such that it must be in the reach of every person.
 • tory burch factory outlet  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php michael
  People feel ill at ease,coach outlet, slowly forward, along the way, many [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach outlet[/url] people have nev [url=http://www.gulfcoastcenter.org/program.aspx]michael kors factory outlet[/url] er seen Wicked the way. There are three foot monocular, looks a bit like a horse, but there are six long arm of the monster, but also long-necked round, like a python in general, but has a pair of huge jug ears [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory outlet[/url]
 • nike free run 2  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ugg sal
  L'intérieur de la boîte, même vénéré statut Tang Li Jue, et cela i [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pas cher[/url] ndépendamment d [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp soldes[/url] e l'identité de ce moment pour casser colère le cas de la réception ! Gloire du Troisième Reich au nom de la famille Stuart a perdu la bataille, mais a perdu dans les mains d'un bossu Kou, mais les gens ramasser encore [url=http://www.gotimeshare.org/wp-about.php]ugg sale[/url]
 • cheap ugg store  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  Sealing industry wide open, evolution of all things ! Gamping really b [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]cheap toms[/url] ear this terrible power infusion, in this moment to seize [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms outlet[/url] the opportunity, through the solar furnace melting gold prehistoric ancestors tried to absorb the force of this demon, making this power thin some time, quietly sealed his [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms on sale[/url]
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate