GeoCurs

 
Subcarpați PDF Imprimare Email

Subcarpații reprezintă o treaptă deluroasă pericarpatică situată în partea de est a Carpaților Orientali și cea de sud a Carpaților Meridionali, întinzându-se de la Valea Moldovei până la Valea Motrului. Denumirea de "subcarpați" mai este atribuită și unităților deluroase situate în interiorul arcului carpatic.

Individualitatea geografică a Subcarpaților, ca o unitate pericarpatică, se datorează în primul rând altitudinii. Altitudinea medie este de 500 – 700 m, cu valori ce coboară până la 200 m, la contactul dintre Subcarpați și Câmpia Română, și urcă până la 1.000 m, în câteva puncte (1.018 m în Dl. Mățău).

Prima fază a formării Subcarpaților a fost realizată de râuri prin transportul unor imense cantități de material aluvionar din Carpați, în toată perioada mio-pliocenă: bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, mâluri și nămoluri care au fost depuse în geosinclinalul de la marginea Carpaților Orientali și în Depresiunea Getică (care s-a format în urma scufundării părții sudice a Meridionalilor).

Materialului aluvionar i s-a adăugat sedimente rezultate din activitatea vieții biotice marine. Toate aceste sedimente au început să se ridice în fazele orogenezei alpine care au avut loc în Miocen – Pliocen și Cuaternar. După ridicare, au fost modelați prin acțiunea  factorilor externi și a adâncirii rețelei hidrografice. Astfel o mare parte din depozitele piemontane au fost îndepărtate (în Cuaternar), ajungându-se, în unele sectoare, la dezvelirea structurii de tip subcarpatic.

 

Din punct de vedere al structurii geologice, Subcarpații se caracterizează prin prezența depozitelor de marne, argile, pietrișuri, nisipuri și corespondentele cimentate (conglomerate și gresii) precum și calcare.

Poziția geografică, extensia și altitudinea au determinat apariția unor diferențieri biopedoclimatice. Clima Subcarpaților este influențată atât de circulația maselor de aer sud –vestice, sudice cât și estice, prin urmare, atât valorile temperaturii cât și cantitatea de precipitații variază de la o zonă la alta. Astfel, temperatura medie anuală în Subcarpații de Curbură este mai mare cu 1°C față de Subcarpații Getici și cu 3°C față de Subcarpații Moldovei. Temperaturile lunii celei mai calde, iulie, variază între  20-22°C (la vest de Olt), 23°C la Istrița în Subcarpații de Curbură și 19°C la Piatra Neamț în Subcarpații Moldovei. Temperaturile lunii ianuarie prezintă același trend, cu medii de -4,3°C la Piatra Neamț și -2,5°C în Subcarpații Curburii și cei Getici.

Rețeaua hidrografică are o densitate ridicată, dispunând atât de râuri autohtone cât și alohtone.

Condițiile climatice au favorizat dezvoltarea pădurilor de fag, de amestec fag- gorun, stejar, carpen. Sunt prezente și o serie de elemente termofile ca mojdreanul (Fraxinus ornus), cărpinița (Carpinus orientalis), nucul spontan (Juglans regia) și castanul dulce (Castanea sativa), cultivat în depresiunile subcarpatice oltene.

Solurile specifice Subcarpaților sunt cele brune și brune luvice, dar local apar și solurile brune acide, luvisoluri albice, cernoziomuri cambine, regosoluri.

Orografia și condițiile biopedoclimatice favorizează cultivarea viței de vie (aici sunt cele mai întinse podgorii din România, în deosebi în Subcarpații de Curbură) și a pomilor fructiferi (în special în Subcarpații Getici).

Subcarpații reprezintă o zonă foarte bine populată, în anul 2002, adăposteau aproximativ 853.887 locuitori. Cea mai mare parte a așezărilor rurale se încadrează în categoria mijlocii, dar sunt prezente și cele din categoriile mici și mari. Orașele sunt în număr de 34, iar dintre cele mai importante, care sunt și cele mai mari, menționăm: Piatra Neamț (la contactul cu munții), Buzău, Ploiești, Târgoviște.

Activitatea turistică este destul de complexă datorită stațiunilor balneoclimaterice, mănăstirilor medievale, elementelor etnografice și folclorice.

Regionarea Subcarpaților a înregistrat viziuni diferite, unii autori stabilind doar două subunități, Subcarpații Orientali și Subcarpații Getici, în timp ce alți specialiști evidențiază trei subunități:

 1. Subcarpații Moldovei  - între Valea Moldovei și Valea Trotușului
 2. Subcarpații Curburii – între Valea Trotușului și Valea Dâmboviței
 3. Subcarpații Getici – între valea Dâmboviței și Valea Motrului

Chiar dacă teoretic limita nordică și sudică a Subcarpaților Moldovei s-a stabilit a fi Valea Moldovei și Valea Trotușului, în realitate, ei se întind de la Valea Râșca și ajung până la interfluviul Zăbrăuți - Șușița, limite între care apare clar structura de tip cutat specifică subcarpaților.Subcarpa?ii Moldovei

Subcarpații Moldovei s-au format prin sedimentarea geosinclinalului dintre Carpați și Platforma Moldovenească, care a suferit o prăbușire pe latura vestică. Sedimentarea, cu pietrișuri, nisipuri, mâluri s-a realizat pe parcursul paleogenului și miocenului. Ulterior aceste formațiuni au fost cutate și consolidate, în prezent, aparând sub formă de conglomerate, gresii, marne și argile, la care se adaugă și evaporite (sare și săruri de potasiu). Procesul de sedimentare s-a finalizat, aproape în toată regiune, în sarmațian, formațiunile pliocene fiind prezente numai pe marginea sudică a acestuia, unde este acoperit de depozite piemontane din seria pietrișurilor de Cândești.

Afundarea bordurii vestice a Platformei Moldovenești a favorizat deplasarea geosinclinalului carpatic către est. Ca urmare, relieful format în acest sector (Subcarpații Moldovei), cu o lățime redusă  (25 – 40 km), este dispus pe un singur șir de depresiuni (Neamț, Cracău – Bistrița, Tazlău) și de culmi (Pleșu 911 m, Pietricica 740 m, etc.). Șirul culmilor și măgurilor este fragmentat de văile largi ale râurilor ce curg spre est: Ozana (Neamț), Toplița, Bistrița, Trotuș.

Dealurile au altitudini ridicate (700 – 900m) cu excepția celor din regiunea Neamț - Bistrița (Dl. Runc 507 m).

Clima Subcarpaților Moldovei este moderată, cu tendințe de continentalizare datorită influențelor estice, precum și puține influențe de tip foehnic, de aici și o tendință de stepizare în vegetație și soluri. Temperaturile medii anuale sunt de aproximativ 8°C, iar cantitatea de precipitații de 670 mm/an.

Este o zonă bine populată cu o economie bazată pe valorificarea resurselor proprii (petrol, sare, săruri de potasiu) sau a resurselor carpatice.

Subcarpații Curburii au o extensiune mult mai mare în comparație cu cei ai Moldovei datorită poziției lor față de microplaca Mării Negre, precum și a tectonismului mult mai accentuat în zona Carpaților de Curbură. Aria Subcarpaților Curburii se lărgește din ce în ce mai mult către sud (peste 50 km), fiind formată din două șiruri de depresiuni și dealuri.

Poziția geografică care favorizează influențele foehnice și reduce influențele estice, determină condiții climatice prielnice culturii viței de vie și a pomilor fructiferi.

Subcarpa?ii Curburii

Subcarpații Curburii dispun și de un important potențial turistic, în cadrul căruia se înscriu: stațiunile balneoclimaterice de la Vulcana – Băi (ape sulfuroase), Pucioasa, Slănic, Gura Ocniței, Teleaga, rezervații naturale geologice (Focul Viu de lângă Lopătari, identic cu cel de la Andreiașu de Jos – pe Milcov, Muntele de Sare, Lacul Sărat de la Slănic), vulcanii noroioși de la Pâclele (Mari și Mici), numeroase monumente istorice, arhitectonice, case memoriale, muzee etc.

Subcarpații Getici sunt localizați la marginea sudică, scufundată a geosinclinalului carpatic, și se dispun sub forma unei fâșii de dealuri și depresiuni, constituind o treaptă intermediară între Carpații Meridionali și Podișul Getic.

Subcarpa?ii GeticiÎn general, Subcarpații Getici se prezintă ca o treaptă mai înaltă față de podișul din sud, valori de peste 1.000 m înregistrându-se în sectorul cuprins între Dâmbovița și Olt: Dl Mățău 1.018 m, Dl. Chicera 1.218 m, Dl. Tămaș1.104 m.

De asemenea, se remarcă și scăderea altitudinilor de la nord la sud și de la est la vest. Așa cum am menționat, la est de Olt altitudinile pot depăși 1.000 m în timp ce la vest de Olt sunt cuprinse, în general, între 400 – 500 m.

Din punct de vedere climatic trebuie menționat că sectorul vestic al Subcarpaților Getici se află sub influențe submediteraneene, marcate cu temperaturi mai ridicate (9 - 10°C) și prin asociații vegetale în care predomină elementele sudice, iar sectorul estic poartă amprenta influenței unui climat mai continental.

Pe dealurile înalte predomină pădurile de fag și gorun, în alternanță cu pajiști cu Agrostis tenuis și Festuca rubra (păiuș roșu), iar în depresiunile subcarpatice, pădurile de fag și fag cu gorun, pajiști și terenuri agricole.

Așezările umane sunt localizate în depresiuni și de-a lungul văilor, activitatea principală a locuitorilor fiind cultivarea pomilor fructiferi, în primul rând prunul și mărul (zonele Vâlcea și Argeș).

Potențialul turistic este asigurat, în deosebit, de turismul antropic, reprezentat prin stațiuni balneoclimaterice (Călimănești – Căciulata, Băile Govora, Băile Olănești, Săcelu), numeroase monumente istorice și arhitectonice etc.

Comments (30)
 • Georgiana  - Subcarpatii Curburii
  :confused: :shock: :X :side: :) :P :unsure: :woohoo: :huh: :whistle: ;) :S :pinch: :kiss: :lol: :evil: :angry: :!: :arrow: :) E interesant si foarte educativ. Doar ca ar trebui mai mult si mai intreg sa fie aceasta pagina. Dar e bine si asa.
 • Anonim
  mai trebuia scris zic eu
 • Laura
  Eu am avut nevoie de referat despre carpati si nu e nimic concret...as mai fi scris cate ceva
 • Laura  - Laura
  subcarpati, pardon* :P
 • christian louboutin shoes  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php burberr
  Perhaps [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] his lips as soft as t [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry bags[/url] he skin it? No, it should be more delicate than the skin. This bold idea to let the future suddenly sober him, she stepped b [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry handbags[/url] ack frightened, turned and fled. Future left the hospital and went to school, burberry outlet I do not know how kind sunny burberry bags ? Perhaps
 • louis vuitton bags  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  Eyes again flashed past all the hearts of those unwilling sigh,ray ban sunglas [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses australia[/url] ses australia, now seem so [url=http://sidewalkcitizenbakery.com/tmp/rayban.php]ray ban sunglasses[/url] helpless, like a cloud of dust in general, any time the wind blows on the loose. Over time, the surface of the blood into more and more away from the surface at the moment Darksteel wall three m [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray bans online[/url] e
 • sac longchamp  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php tory bu
  Ye Huan surpris [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp soldes[/url] Road. longchamp soldes Yourself à jeter un oeil à ne pas savoir? Shura n'a pas di [url=http://www.modelexpo-online.com/default4.asp]tory burch bags[/url] t que une paire de Meimou soudain flashé Assassiner impressionnant, mais aussi un peu de peur... ! De toute évidence, elle détestait l' [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pliage pas cher[/url] étoile de l'écoulement du vent à l'extrême, mais aussi peur de l'ext
 • ugg pas cher  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ugg sal
  Clear and heard, mind [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]ugg sale[/url] quickly regret not cope, I knew that, no matter how much rewa [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]cheap toms[/url] rd Fang Ning two, it does not trip the muddy water, in front of which appears to be the boy himself hated, count on this being a vendetta, could not break it now own a big fuss, [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms outlet[/url] and lost the magic, the young man could
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
 • Mitchel Rodman  - SubcarpaИ›i
  АлкоБарьер - средство от алкоголизма,АлкоБарьер - средство от алкоголизма в Воронеже,АлкоБарьер - средство от алкоголизма в Кольмаре ... pronews24.ru
 • Ute  - SubcarpaÈ›i
  http://fastsexnow.com/?=chubby_milf_com
 • sexy milf asses  - SubcarpaÈ›i
  thanms for the info
 • hot milfs  - SubcarpaÈ›i
  thsanks for the info
 • big latina milf  - SubcarpaÈ›i
  It works thanks
 • milf naked galleries  - SubcarpaÈ›i
  yes it work
 • free porn big tits milfs  - SubcarpaÈ›i
  milfs only
 • squirting milf pussy  - SubcarpaÈ›i
  anal milfs pictures
 • ugly milf videos  - SubcarpaÈ›i
  london milf escorts
 • Bitcoin pharmacy  - SubcarpaÈ›i
  thanks for the4 info
 • Krista  - SubcarpaÈ›i
  https://fastpharm.wordpress.com/
 • Evan  - SubcarpaÈ›i
  thanks f0r the info
 • Ignacia  - SubcarpaÈ›i
  thanks fo4r the info
 • Leola  - SubcarpaÈ›i
  thanks for the ingfo
 • Rebecca  - SubcarpaÈ›i
  thanks for the infp
 • big ass booty milfs  - SubcarpaÈ›i
  thanks for the infol
 • milfs with hot asses  - SubcarpaÈ›i
  https://snapmilfsfree.tumblr.com/
 • milf anal destruction  - SubcarpaÈ›i
  thamnks for the info
 • Black Crush  - SubcarpaÈ›i
  if you like black girls check me out
 • Leonor  - SubcarpaÈ›i
  Thanks for the info!
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate