GeoCurs

 
Acasă România Marea Neagră Marea Neagră
Marea Neagră PDF Imprimare Email

Marea Neagră este situată în sectorul sud-estic al Europei, fiind mărginită de Ucraina în nord, Rusia  în nord-est, Georgia în est, Turcia în sud, Bulgaria și România în vest.

Cuveta propriu-zisă se situează între 40°55' - 46°32' latitudine nordică și 27°27' - 41°42' longitudine estică. Între aceste limite, Marea Neagră atinge o lungime maximă de 1.150 km între porturile Burgas (Bulgaria) și Batumi (Georgia) și o lățime maximă de 600 km între golful Odessa (Ucraina) și gura râului Sakarya (Turcia). Între Ialta și Capul Burun se atinge lățimea minimă de 300 km.

Marea Neagra

 

 

Suprafața Mării Negre este de 413.488 km² iar împreună cu Marea Azov, considerată un vast golf al Mării Negre, însumează 451.488 km². Adâncimea crește treptat spre centrul depresiunii, atingând un maximum este de 2.245 m în partea central-sudică. Adâncimea medie a Mării Negre este de 1.282 m. Volumul de apă la nivel normal este apreciat la 529.955 km3, iar după alte surse 538.124 km³.

Lungimea totală a țărmului este de 4.790 km (fără țărmul Mării Azov). Două dintre cele șase țări riverane dețin cca 70% din lungimea țărmului, Ucraina 2.008 km și Turcia 1.350 km. Restul de 30% din lungimea țărmului este împărțit după cum urmează: Rusia 500 km, Bulgaria 378 km, Georgia 310 km, România 244 km.

Ca tip, Marea Neagră poate fi încadrată atât în categoria mărilor continentale deoarece este aproape complet închisă de uscat, cât și în categoria mărilor intercontinentale deoarece se află între continentele Europa și Asia.

Este una dintre mările cele mai sărace în insule. În cuprinsul Mării Negre se găsesc Insula Șerpilor (aparține Ucrainei) și Insula Sacalin (situată la gura de vărsare a brațului Sf. Gheoghe).

Marea Neagră comunică spre sud-vest cu Marea Mediterană, prin intermediul strâmtorii Bosfor, Mării Marmara și strâmtorii Dardanele, și spre nord-nord-est, prin intermediul strâmtorii Kerci cu Marea Azov. Prin intermediul Mării Mediterane se asigură legătura cu  Oceanul Planetar.

Nivelul Mării Negre a înregistrat oscilații importante pe parcursul erelor geologice. Nivelele cele mai coborâte s-au înregistrat în perioadele glaciare iar cele mai ridicate în cele interglaciare.

Evoluția Mării Negre

În 1997, doi cercetători americani, William Ryan și Walter Pitman, susțineau că există o legătură strânsă între "potopul" amintit în Biblie și evoluția hidrologică a Mării Negre.

În 1970, în urma analizei cu metoda carbon 14 a sedimentelor și faunei cochilifere, cercetătorii români și bulgari au ajuns la concluzia că Marea Neagră a evoluat dintr-un lac dulce. În urmă cu cca 7.000 de ani în locul actual al Mării Neagră era Lacul Pontic,  al cărui nivel se găsea la 180 metri sub nivelul actual al Mării Negre iar în locul strâmtorii Bosfor exista un istm care izola marele lac de Marea Marmara, care se găsea la câțiva kilometri mai spre sud de Lacul Pontic. Topirea ghețarilor a determinat creșterea nivelului Mării Mediterane și a Mării Marmara. Valea Bosfor a fost inundată de către apele sărate ale mării care s-au deversat, după cum susțin Pitman și Ryan, în Lacul Pontic sub forma unei cascade de apă sărată cu un debit de 200 de ori mai mare decât cel al Niagarei actuale. Nivelul Lacului Pontic a crescut brusc înghițând până la 1 kilometru de uscat pe zi. Regiunea limitrofă lacului era ocupată de agricultori (descoperirile arheologice dovedesc că sud-estul Europei a fost prima zonă în care s-a răspândit agricultura). Ryan și Pitman au presupus că agricultori care au reușit să se salveze s-au retras în Anatolia și Mesopotamia unde au  răspândit mitul potopului.

În anul 2000, W. Ryan și W. Pitman au primit cea mai înaltă distincție, Medalia Shepard pentru cercetări exemplare în geologie marină, din partea Universității Columbia.

Trebuie menționat că nu toți cercetătorii sunt de acord cu această teorie elaborată de Pitman și Ryan. Spre exemplu, Ali E. Aksu și Richard N. Hiscott susțin teoria Școlii sovietice care sugerează o reconectare progresivă între Marea Neagră și Marea Mediterană. Legătura dintre aceste două mări s-a realizat pe durata a 12000 de ani, fără ca evenimentul să fie catastrofic.

Temperatura apei

Regimul termic al apei marine depinde de radiația solară, evaporație, schimbul de căldură cu atmosfera, efectul caloric al apelor curgătoare tributare. La suprafață, temperatura apei este apropiată de cea a aerului cu mici diferențe datorate modului diferit de acumulare și de cedare a energiei calorice.

Având în vedere că Marea Neagră este situată la trecerea dintre zona temperată la cea subtropicală, temperatura apei la suprafață înregistrează variații de la un sector la altul. Dacă temperatura media anuală a aerului în sectorul nord-vestic este de 10-11°C iar în sectorul sud-estic de 15-16°C, același sens de creștere este înregistrat și în cazul temperaturii apei la suprafață. Astfel, temperatura medie anuală a stratului de apă de la suprafață este de 11°C în nord-vest (golful Odessa) și 16°C în sud-est la Batumi. În sectorul nord-vestic, în timpul iernii se poate forma gheață la țărm (în februarie se înregistrează 0°C) în timp ce în sectorul sud-estic temperatura apei poate depăși 8°C. Temperatura apei în stratul de la suprafață se menține constantă pe o grosime de 20 m în sezonul estival și până la 50 m în timpul iernii.  De la adâncimile menționate temperatura apei scade foarte puțin până la fund, în limitele de 7 - 9°C rămânând constantă tot timpul anului. Trebuie precizat și faptul că la adâncimi de 60-80 m se remarcă prezența unui strat cu grosimi de 5 – 20 m în care temperatura este mai scăzută cu 1 - 2°C (5 - 7°C) datorită coborârii apelor mai reci din timpul iernii de la suprafață.

Curenții marini

Printre factorii care declanșează apariția curenților marini menționăm: vânturile, diferența de densitate, deversările fluviale, diferențele de nivel etc.

Curenții marini pot si verticali și orizontali. În Marea Neagră putem vorbi doar de prezența curenților orizontali, cei verticali lipsind aproape în totalitate. Această situație se datorează dispunerii circulare a surselor de apă continentale, existenței unei singure legături cu Oceanul Planetar (prin strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara și strâmtoarea Dardanele) și încălzirii relativ moderate a apei de către Soare.

Curenții identificați în Marea Neagră sunt:

 1. Un curent de descărcare a apelor sărate din Marea Mediterană în Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor și invers, de compensare prin transferul pe la suprafață a apelor mai puțin sărate din Marea Neagră spre Marea Mediterană. Curentul de descărcare a apelor sărate din Marea Mediterană prin Bosfor în Marea Neagră este provocat de diferența de presiune care apare datorită nivelului de salinitate dublu al apelor Mării Marmara față de cele ale Mării Negre.
 2. Un curent de suprafață, de origine eoliană, cu un traseu circular pe întregul bazin, care urmărește zonele de țărm în sens invers acelor de ceasornic. Acest curent nu este nici continuu și nici permanent. În dreptul țărmului românesc are un traseu NE-SV și este responsabil de împingerea aluviunilor fluviale și a nisipurilor marine paralel cu țărmul. Acest proces a determinat formarea cordoanelor litorale care au închis laguna Razim și limanurile de la gurile văilor dobrogene.

Prezența curenților orizontali și lipsa curenților verticali determină apariția a ”două mări suprapuse” diferite atât din punct de vedere al salinității și temperaturii cât și din punct de vedere chimic (prezența sau absența oxigenului și  hidrogenului sulfurat).

Particularități chimice ale apei marine

Datorită caracterului continental, Marea Neagră prezintă o serie de particularități chimice impuse, în special, de afluxul foarte bogat al apelor transportate de râuri. Apele ce provin de pe uscat au ca elemente dominante hidrocarburile, calciul și magneziul rezultați din dizolvarea rocilor continentale în timp ce apele marine conțin mai mulți ioni de clor, natriu, potasiu și sulfați. În Marea Neagră, comparativ cu Marea Mediterană,  se găsește o cantitate dublă de hidrocarburi, calciu și magneziu iar natriul, potasiul și sulfații sunt mai slabi reprezentați.

Ca urmare a lipsei curenților verticali, în Marea Neagră se deosebesc două strate de apă cu caracteristici saline diferite: unul superior, cu ape dulci și salinitate medie de 18‰ și unul inferior, cu ape ce provin din Mediterană și salinitate de 21 - 22‰. Creșterea bruscă a salinității se produce la adâncimi de 25 – 50 m.

De asemenea, salinitatea la suprafață este mult mai mică în zonele costiere, ca urmare a aportului de ape dulci din râuri, atingând 4 - 7‰ în zona Deltei Dunării, spre deosebire de zona centrală unde salinitatea este de 18‰.

Conținutul de oxigen și hidrogen sulfurat

În stratul de la suprafață, conținutul de oxigen este de 14,9 mg/l, media fiind de 9,1 mg/l. La adâncimi de 170 – 200 m oxigenul dispare, locul acestuia fiind preluat de hidrogenul sulfurat (H2S). Hidrogenul sulfurat a început să se acumuleze în Marea Neagră în urmă cu 7000 – 7500 ani. Acest gaz nociv format ca urmare a descompunerii substanțelor organice, a crescut în volum, ridicându-se spre stratele superioare în detrimetul oxigenului dizolvat. Straturile de apă din adânc primesc, prin intermediul râurilor, un aport constant de plante și animale moarte precum și excrementele acestora, care sunt supuse descompunerii bacteriene, consumatoare de oxigen. Când afluxul materiilor organice este prea ridicat se consumă toată cantitatea de oxigen dizolvat iar bacteriile recurg la un alt proces biochimic: extrag oxigenul din ionii de sulfat din compoziția apei marine, generând astfel hidrogenul sulfurat.

În prezent, 90% din volumul apei marine este steril, Marea Neagră fiind cel mai mare rezervor de hidrogen sulfurat, cel mai mare volum de acest fel în tot Oceanul Planetar. În acest volum de apă anoxic (lipsit de oxigen) trăiesc doar bacteriile anaerobe, deci stratul de apă capabil să întrețină procesele vitale, cu oxigen dizolvat, este cel de deasupra (10%). Datorită faptului că apele de suprafață ale mării au o densitate mai mică (sunt mai calde și au o salinitate mai redusă decât apele de adâncime) și curenții verticali lipsesc, schimbul dintre apele de suprafață și cele de adâncime este foarte redus. Acest lucru este benefic pentru viața din Marea Neagră. Diferența de densitate împiedică apele anoxice din adâncuri să ajungă la suprafață.

Comments (27)
 • claudia
  super referat.dar... nu exista nimic din ce imi trebuie mie ,aja ca...
 • Anonim
  :side: :woohoo: :huh: :whistle: :S ;) :pinch: :kiss: :lol: :evil: B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) :evil: B) :cheer: :confused: :0 :woohoo: :X :( :angry: :( :?: :!: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :woohoo: :P :P :side: :side: :side: :kiss: :kiss: :kiss: :D :D :D :pinch: :pinch: :pinch: :silly: :silly: :silly: B) B) B) :cheer: :confused: :confused: :0 :0 :0 :angry: :angry: :angry: :angry: :X :S :S ;) :huh: :( :shock: :shock: ;)
 • Mihai  - multumesc
  Foarte detaliat.
 • ana  - marfa !!!!!!
  foarte tare!!!!
 • Cristi  - Este marea neagra curata sau...
  Tuturor le urez baie placuta in marea neagra dar cand va ve-ti intoarce acasa ve-ti vedea urmarile din analizele de sange.... Statul roman ascunde secrete ....
 • oakley sunglasses  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ghd hai
  Ai Ling [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach outlet online[/url] Hu was pinching goatee Q: Bihuo almost suspended [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach purses[/url] animation ? Xiong Wei nodded : Mr. Ling Hu said in seven accurate, this person is suspended animation, but not a refuge, but hide offic [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach handbags[/url] er. Ai Ling Hu curl one's lip : hide officer, an officer what is wrong. For this official fan Ai Ling Hu, Hu
 • cheap nike air max  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php oakley
  So, the front from the back without a figh [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory[/url] t Jin, lord can worry carry on. It is not, my lord can even [url=http://www.rapidascent.com.au/main/Oakleysunglasses.asp]oakley sunglasses[/url] send someone to get rid of Liu Xi, Liu Kun and coach factory in addition to the joint, will no choice ! Zhang Bin 's outburst, Schleswig nodded : Mr. Wolf to swallow this wolf 's [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach outlet online[/url] interest is very go
 • longchamp pas cher  - www.ncbfaa.orgacinfofckeditor.html nike air max 95
  ni [url=http://www.ncbfaa.org/acinfo/fckeditor.html]nike shoes for men[/url] ke shoes for men Royal family from top to botto [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]cheap ugg boots[/url] m, they are the most devout followers of the goddess. Two hundred years, under the blessing of the goddess, the Empire has been tremendous de [url=http://www.callicast.fr/partenaire.php]ugg pas cher[/url] velopment achievements and attention. This is a war, the holy church, out of the one pair of decisive victorie
 • mulberry bags  - www.sheffieldcathedral.orgmusicorgnews.php nike ai
  Zon Hao zie het boek geworpen over, snel p [url=http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgnews.php]Goedkope Nike air max[/url] ak de oude pedant als hij hoort, knikte, zei: Goedkope Nike air max weet, Goedko [url=http://www.gulfcoastcenter.org/program.aspx]Michael Kors outlet[/url] pe Nike air max weten. Zon Hao pakte het boek, zoals opstaan, de oude pedant is verdwenen, Sun Hao staar, riep uit: goede sterke ontwijken, komen en gaan in het Michael Kors out [url=http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgnews.php]nike air max classic[/url] l
 • sac longchamp  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php cheap u
  Zhang re a [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray bans online[/url] tight [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban australia[/url] body,ray bans online, suddenly vigorously blasted broken knife. Daoguang Diego rose to a circle in whi [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses[/url] ch that indomitable knife, once again proved a powerful heavy sheets, but Diego was as if waiting for a thousand years, is to wait for Zhang heavy blow. ~ That ordinary brown owl su
 • cheap ugg boots  - www.ncbfaa.orgacinfofckeditor.html nike air max sh
  Ma Yunxi looked up with bloodshot eyes, at this time ch [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]cheap ugg boots[/url] eap ugg boots cheap nike [url=http://www.ncbfaa.org/acinfo/fckeditor.html]cheap nike shoes[/url] shoes so tender and beautiful, do not see the usual Jiaoman. Ah...... Lin Yunxuan smiled and nodded, but in the hearts thump followed by complete the task a b [url=http://www.rapidascent.com.au/main/EntryProcessPaymentResult_M1M.asp]cheap louis vuitton bags[/url] it. nike air max 1 Rub...... mission objectives actually not i
 • ugg outlet  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php toms ou
  Now what you do not ask. Brake dawn just call out a name, he incurs Yang [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach handbags[/url] Han [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms outlet[/url] ning waved interrupted. coach handbags Now how can you say you do not even understand ourselves to give, you will naturally know. Then, she looks a positive, look to the brake days. coach usa See you before should be simila [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach bags[/url] r
 • ugg store  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ghd iv
  Xi Hao eyes slightly narrowed, his face inscrutable smile. That thin [url=http://www.lagunabaypublishing.com/temp.php]ghd iv styler[/url] g probably has a legendary bow Armageddon burial place G [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory outlet[/url] ranville days ah ? Xi ghd iv styler Hao Ning Yuxin a helpless look, shook his head slightly. Those who do not believe Mr. mortal life, the trumped legend bar. Why do not you b [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory[/url] e
 • ghd mini  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php longcha
  Horror,ray ban sunglasses, the Yellow Emperor valiant fac [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses[/url] e that had some slightly pale at the [url=http://caraandco.com/wp-about.php]Cheap ray bans Sunglasses[/url] moment, the moment suddenly shouted, X-Men in the hands of gold crashing put ten thousand Jianmang divided into nine, nine is divided into ten, cons [url=http://www.callicast.fr/flashdossier.html]longchamp sac[/url] tantly overlapping staggered, turned out of the ten thousa
 • longchamp pas cher  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php mulberr
  The same time, there Suzaku City, basal [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]cheap toms[/url] tic city, all the major guild boss [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms outlet[/url] issued a white tiger in the city have a command, it allows players to instantly detect the first application store who can not act rashly, be sure to keep che [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms on sale[/url] ap toms good relationship. As the protagonist of the game toms on sa
 • nike air max 90  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v
  Cent huit fois le pro Wen, cent huit disciples ! Ye Huan et mê [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]sac longchamp solde[/url] me quelques larmes, et sa prédication de la route, dans les 08 croy [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pas cher[/url] ants qui ont commencé il ? Louez le frère Saint-Esprit Dan, étudiants, désormais sac longchamp solde Britannique Tour est le prochain membre de l'Église de salut du Père [url=http://www.rapidascent.com.au/main/EntryProcessPaymentResult_M1M.asp]louis vuitton bags[/url] f
 • nike free run 3  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php cheap l
  As the door of the female students, mostly in remote Verde a pulse, only few nu [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms sale[/url] mber of days in the palace, and [url=http://www.rapidascent.com.au/main/EntryProcessPaymentResult_M1M.asp]cheap louis vuitton australia[/url] the disciples to the fire temple, which temple Heavenly Several refining elders, repair is the most sophisticated of these mo grabbing Feng 's first. This is a great stress Lianqi qualific [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms shoes sale[/url] a
 • burberry usa  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ghd nz
  Zhang saw come to face a h [url=http://sidewalkcitizenbakery.com/tmp/]ghd nz[/url] eavy red, and quickly put away t [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban australia[/url] heir weapons and said: Celtic teacher how you came. Do not come, do not come you can get. Celtic Having looked cold kneeling humanity: roll, go back and tell Li Wate that dare [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses[/url] to whelp in trouble, I let his army chief when not continue. The c
 • Anonim
  ce???? :0
 • anonim
  nici o p... nam gasit :evil: :pinch: :!: :(
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
 • yll
  Climb www.iphone-cases.net.co afar, misty www.christianlouboutin.org.uk rain www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com and www.true-religion.com.co fog, www.nikefree5.net hazy www.michaelkorsoutlet.ar.com in www.ralphs-lauren.co.uk the www.michael-kors-outlet.us.org rain, www.oakley--sunglasses.com.au I www.uggboots.com.de saw www.uggs.in.net Zhang, www.oakleyoutlet-online.us.com Gong www.pulseras-pandora.com.es two www.chi-flatiron.us.com rivers. www.adidas.com.se A www.ugg-bootsclearance.com river www.lululemoncanada.ca on www.toryburchsale.com.co the www.chanel-bags.com.co right www.bcbg-dresses.com side www.nike-airmaxinc.co.uk of www.cheap-oakleyglasses.us.com the www.nike-air-max.us ancient www.hollister-abercrombie.com.se city www.christianlouboutinshoes.jp.net wall, www.tommy-hilfiger.com.de rough, www.adidas--canada.ca mighty www.mizuno-running.net swiftly www.thenorthfacejackets.net.co from a www.airmax-90.org distance; www.ghdhair-straighteners.co.uk a www.cheap-michaelkors.com river www.moncler-outlet.us.org to www.adidas-superstar.de the www.guccishoes-uk.co.uk left www.polos-ralphlauren.us.com of www.new-balance-schuhe.de the ancient www.mkoutletonline.us.com city www.longchamp-bags.us.com wall, www.louisvuitton-outlet.com.co water www.oakley-outletstore.in.net waves, nike.shoesoutlet.us.com winds www.uggboots.net.co and www.abercrombie-fitchsale.com smooth. www.pradahandbags.net.co I www.tocoachoutlet.com do www.lauren-ralph.co.uk not www.vans-schuhe.com.de know www.adidas.org.es which www.tory-burchshoesoutlet.net one www.guccishoes.com.co is www.ralphlaurenoutletonline.us.org which www.barbour-factory.com one www.fashionclothes.us.com is www.cheapmichaelkors.us.org Zhang www.montres-pascher.fr Jiang Kun Jiang, www.mcmhandbags.com.co but www.christian-louboutinshoes.com.co I www.uhren-shop.com.de know www.burberrybags-outlet.com that www.giuseppezanotti.com.co chapter, www.p90xworkout.us.com in tribute www.cheapshoes.com.co two www.ralphslauren-outlet.co.uk rivers www.lululemon-australia.com.au converge www.valentino-shoesoutlet.us.com here. www.mk-outlet.us.com I www.michael-kors-australia.com.au love www.nike-shoesoutlet.us.com natural www.pradaoutlet.com.co beauty, www.michaelkors-outlet-online.com.co particularly www.rolexwatches-canada.ca fond www.louisvuitton.so of www.rosheruns.us mountains www.tomsoutletonline.net and www.pumaonline-shop.de water www.babyliss-pro.us.com the www.newbalance-outlet.org lush www.uggs-onsale.net place, www.asics-outlet.us.com at www.coachoutletstore-online.com.co the www.rosherun.org.uk foot of www.prada-shoes.com.co the www.bcbg-max-azria.ca walls, www.oakley-sunglasses-canada.ca there www.oakleyoutlet.ar.com is www.harrods-london.co.uk a www.michael-kors.com.es millennium www.converse.net.co old www.truereligionjeans.net.co trees shade, www.tommyhilfiger.net.co there www.chiflatiron.net.co is www.thenorthface.com.de a www.nike-roshe-run.de forest www.newoutletonlinemall.com tree, www.barbour-jacketsoutlet.com bamboo www.bottegaveneta-bagsoutlet.com into www.adidas-schuhe-online.de pieces, www.eyeglassesonline.us.com so www.omegarelojes.es the www.montblanc--pens.in.net scenery, www.the-northface.com.co of course, www.ferragamoshoes.in.net worthy www.jordanretro.org of www.ralphlauren-polos.com.co appreciation. www.pandora.com.de I www.michael--kors.us.com looked www.mmoncler-outlet.com to www.omega-watches.us.com the www.mcmsworldwide.com right www.rayban.co.nl side www.louis-vuittonblackfriday.com of www.tnf-jackets.us.com the www.longchamp.com.de river, www.the-northfacejackets.us.com while www.rolex-watches.us.com appreciating www.weddingdressesuk.org.uk the www.tiffany-andco.com.au flowers www.cheaprayban.com.co and www.michael-kors.com.co trees www.ugg-boots-australia.com.au to www.bebeclothing.in.net the www.truereligion-outlet.us.org left, www.nike-tnrequinpascher.fr imperceptibly www.thomas-sabo.com.de an www.oakleys-sunglasses.us.com exquisite www.swarovskijewelry.com.co garden, www.nikefactory.org is www.hollister.us.org said www.salomon-schuhe.com.de to www.nikestore.com.de be www.ralphlauren-polos.co.uk the www.longchamp.com.co former residence www.michael-kors-outlet-online.us.org of Chiang www.nike--freerun.co.uk Ching-kuo, www.oakley.org.es Chiang www.beatsbydre.com.co Ching-kuo www.oakleysunglass-outlet.net from www.soccer-shoes.us.com 1940 to www.louis-vuittonoutletcanada.ca 1945 and www.nikeair-max.es his www.retro-jordans.com family www.new-balance.ca lived www.ralphlaurenonlineshop.de here, www.yoga-pants.ca the walls www.pumashoes.in.net in www.christian--louboutin.in.net the www.longchamphandbagsoutlet.net view, www.thejoreseproject.com the www.ray-bansunglasses.net scenery www.tiffany-und-co.de also very www.michaelkors-uk.org.uk charming. www.burberry-outletstore.net Chiang www.soccer-shoesoutlet.com Ching-kuo www.beats-headphone.com.co former www.cheap-nike-shoes.net places uggaustralia.misblackfriday.com of www.timberlands-paschere.fr residence www.louis-vuitton-taschen.com.de in www.coachoutlet-online.com.co accordance www.nikefree-run.org.uk with www.ralphlaurenoutlet-online.us.com the www.vans-shoes.co.uk ancient www.nike-air-max.ca city www.coach-purseoutlet.net wall www.michael-korshandbags.org.uk built www.supra-shoes.org in www.the-northface.net.co the www.ugg-boots.us.org highest position, www.jimmy-chooshoes.com calculated www.coco-chanel.com.de according www.ralphlaurenepolo.com to historical www.burberryoutlet-canada.ca era, www.ralph-laurens.org.uk when it www.toms-outlets.us.com is www.rolex-watch.me.uk the www.tomsoutlet-online.com war, I remember www.pandorajewelry.top when www.polo-ralph-lauren.de there www.oakley-sunglasses.mex.com should www.designer-handbagsoutlet.us.com be www.wedding--dresses.ca a www.nikestore.us steel www.louboutin.jp.net wall www.mcm-handbags.org heavily www.converse.com.de guarded, www.nike-huarache.nl but www.timberlandshoes.net.co now www.ugg-uggboots.net it www.scarpe-hoganoutlets.it has www.instylers.us.com become www.raybans-sunglassesoutlet.in.net a www.longchamp-handbagsoutlet.us.com tourist www.ray--ban.ca attraction. Ganzhou www.cheapuggboots.us.com so many www.swarovski-australia.com.au tourist www.marcjacobs.us.com attractions, www.tomsshoes-outlet.us.com natural www.michaelkorsbags.us.org landscape, www.burberrys-outlet2016.com man-made landscapes, www.tiffany-andco.us.com historical, www.burberry-outletonlinesale.in.net cultural www.tommy-hilfigeroutlet.com and www.swarovskicanada.ca other www.toryburchoutlet-sale.us.com red. Such as: www.pandora-charms.org.uk Anyuan Mt.Sanbai, www.cheap-jordans.net Ningdu Cuiweifeng www.rayban-sunglassesoutlet.co.uk large www.uggsaustralia.com.co remaining www.air-max.com.de yarshan, www.lululemonoutlet.gb.net Ganzhou www.louisvuittons.com.co Gourd Farm, egrets www.coach-factory.in.net village, www.newbalance-shoes.org Nocturne airhuarache.shoesoutlet.us.com Pavilion, www.cheapoakley-sunglasses.com Song www.kate-spade.in.net walls, www.swarovski--uk.me.uk eight www.katespadeoutlet.gb.net border www.replicarolex-watches.us.com stations, www.abercrombie-kids.us.com Dayu www.oakleysunglasses-cheap.in.net Meiguan www.thenorth-faces.co.uk ancient www.burberryoutlet-sale.in.net post www.louisvuitton-outlets.us road, www.louis-vuitton-australia.com.au etc., which www.adidasshoes.top are beautiful www.beatsbydrdre.co.com sights. www.jimmy-choos.com Especially www.michael-kors-canada-outlet.ca the red www.air-huarache.co.uk ancient capital www.celine-bags.org of www.nike-schoenen.co.nl Ruijin, rejuvenating www.tiffany-jewelry.net Battlefield Heroes, www.eyeglassframes.in.net one www.thomas-sabos.org.uk for www.hollisteronlineshop.com.de the Second www.hollister-clothing.in.net Central www.guccihandbags.net.co Revolutionary Base www.coachoutletstore.net.co and www.insanity-workout.us.com the www.coach-factoryyoutletonline.net Provisional www.christianlouboutinoutlet.net.co Government www.juicycoutureoutlet.net.co of www.nike-shoes-canada.ca the www.toms-shoes.net.co Chinese Soviet www.michael-kors.net.co Republic location www.michael-kors-taschen.com.de Revolutionary www.nikeskos.dk War, www.ugg-boots.ca a www.designerhandbagsoutlet.net.co 1955 www.newbalance.com.es honors www.adidas-superstar.nl 54 www.nfl-jersey.us.com Hing www.converse-shoesoutlet.com Republic www.abercrombie-hollister.nl nationality www.hermesbags.jp.net General www.airmax-2015.org County, www.rayban.com.de more worthy www.northfaceoutlet.com.co cause www.coachhandbags2016.us.com take www.ray-ban-outlet.us.com a www.michael-kors-handbags.us.com trip. www.toryburch-sandals.in.net In www.burberry-handbags2016.in.net addition, www.kate-spade.gb.net the www.maccosmetics.net.co Gannan www.longchamps.us.com flavor www.nike-air-max.com.se is www.abercrombie-fitchs.us.com nationally www.airjordans.us known www.uggs.co.nl culinary www.nike-rosherun.nl classic. www.toms-shoes.com.co So www.coach-outletonline.net.co beautiful www.pandora-charms-canada.ca scenery, www.marc-jacobs.us.com so www.poloralphlaurenoutlet.net.co profound www.ralph-laurenoutlet.ca historical www.ralphlaurenoutletonline.in.net background, www.michaeljordan.com.de this www.bottega-veneta.us.com classic food www.prada.com.de culture, www.swarovski-online-shop.de so www.nike.org.es unique www.juicycouture.com.co red airmax.misblackfriday.com model www.prada-handbags.com.co are www.michaelkors.com.se conChirping www.louis--vuitton.org.uk sound, www.hermes-outlet.com.co Beauties, www.burberryonlineshop.de every www.cheapjerseys.us.org night www.vans-shoes.net and www.burberryoutlet2016.us.com fell www.jordan-shoes.com.co into a www.burberrys-outlet.co.uk dream hard. www.burberry-handbagsoutlet.com.co Twilight www.levisjeans.com.co Zhao www.uggsoutlet.com.co Zhao, www.beats-by-dre.com.co Zhao www.hermesbirkin-bag.net Zhao www.nike-maxfr.com complex, Zhao www.outlet-burberry.net.co Zhao supra.shoesoutlet.us.com also www.michaelkors.so Qice. Sit www.asicsgels.de also think, www.abercrombie-and-fitch.us.com the www.canada-goosesjackets.us.com line www.polo-outlets.com.co also www.nike-air-max.com.de thinking, www.ralphlaurenoutlet.us.com sleep also www.guccishoes.in.net think, www.toms--outlet.com.co more www.swarovski-crystal.us.com wake airmax.shoesoutlet.us.com up www.toms-shoesoutlet.net thinking, www.nikefree-run.net day www.timberlandbootsoutlet.us.com twelve o'clock www.horloges-rolex.nl Acacia, www.nikerosherun.us Acacia www.gucci-shoes.net endless www.nikeshoesoutlet.org.uk period. New www.michaelkorsoutlet-online.ar.com Year's www.nike-free-run.de Eve, www.converse-shoes.net the www.rayban.org.es parting www.christianlouboutinshoesoutlet.org of www.ray-banocchiali.it the www.pandorajewellery.com.au station, you www.jordanrelease-dates.us.com just www.nike-roshe-run.com.es want www.tommy-hilfiger-canada.ca to www.hollisterclothingstore.org cuddle www.mcmbags.net tightly, www.rolexwatchesforsale.us.com reluctant www.hogan.com.de to www.reebok.com.de release www.ferragamo.com.co good. www.edhardy.us.org Bang "B30" whistle came, www.tommy-hilfiger-online-shop.de cut www.coachblackfriday.com the www.woolrich-clearance.com already www.guccioutlet-sale.in.net fragile heart. www.hollisters-canada.ca Waving www.gucci-taschen-outlet.de at www.soft-ballbats.com you www.cheap-baseballbats.net on the www.tiffanyand-co.net.co train, he www.yoga-pants.net.co called www.coach-factoryoutlet.net.co out: www.cheapoakley-sunglasses.in.net "My www.coco-chanels.us.com dear, www.nikeair--max.fr there www.longchampoutlet.com.co was www.burberry-outlet.net.co a www.ralphlaurenpolos.in.net front, home, www.burberry2016.co.uk winding safety www.truereligion-outlet.com.co note." www.rayban-sunglasses.us.org Be www.zxcoachoutlet.com good www.raybans.us.org wheels www.ugg-australia.com.de turn away, www.replica-watches.com.co having www.christian-louboutin-shoes.ca left www.canadagooses-2016.com to www.handbagsoutlet.net.co leave www.nikemercurial.in.net the www.nike-schuhe.com.de familiar www.ralph-lauren.com.au silhouette, disappearing www.basketballshoes.com.co in sight, www.tiffanyandco-canada.ca after www.nike-skor.com.se all, www.cheap-raybans.com fighting www.maccosmetics.gr.com back www.giuseppe-zanotti.net tears across www.cheapjerseys.com.co the cheek, www.gucci-outletstore.com cool, www.ghd-hairstraightener.net damp, www.tommy-hilfiger.co.nl and www.the-north-face.ca after www.oakley.com.de the turn, long www.tommyhilfigeroutlet.in.net smoking a www.nike-air-max.com.au cigarette, www.calvin-kleins.us.com from www.airhuarache.co.uk the www.polooutlets-store.com chaos www.louisvuitton.jp.net pace, www.chanelhandbags.net.in this www.mcm-bags.in.net 15th www.salvatoreferragamo.in.net miss, www.michaelkors.co.nl only www.abercrombieand-fitch.ca black www.replica-handbags.net.co and white, www.nike-air-force.de self-winding www.rayban-wayfarer.in.net self-locking! www.oakleys-glasses.us.com
 • Bertram Grona  - Marea Neagră
  Hello. impressive job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!
 • Maura Santa  - Marea Neagră
  I’ll right away grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service.Do you’ve any? Kindly let me recognize in order that I may subscribe.Thanks.
 • Ivory Watts  - Marea Neagră
  Thanks for all your valuable efforts on this site. Kim really loves carrying out internet research and it’s really simple to grasp why. A number of us learn all about the compelling form you render powerful ideas by means of your web blog and in addition invigorate participation from website visitors on this idea so our favorite girl is understanding so much. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a first class job.
 • Delhi Escorts  - Marea Neagră
  Hi, Neat post. There's an issue with your site in web explorer, would test this? IE nonetheless is the market leader and a large part of other folks will pass over your fantastic writing due to this problem.
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate