GeoCurs

 
Acasă
Podișul Mehedinți PDF Imprimare Email

Podișul Mehedinți este situat în partea de sud – vest a României, fiind mărginit de Podișul Getic (SE-E), Carpații Meridionali (N-NV), Subcarpații Getici (NE), Munții Banatului (V) și Culoarul Dunării (SV).

Datorită faptului că Podișul Mehedinți are trăsături asemănătoare (structură și tectonică) cu ale Munților Carpați în scrierile mai vechi unii autori l-au inclus în spațiul carpatic. În prezent, ținându-se cont de altitudine (400 – 600 m) și fizionomie, în tot mai multe lucrări este descris și inclus în categoria dealurilor și podișurilor.

Relief

Din punct de vedere geologic, Podișul Mehedinți este parte componentă a Carpaților Meridionali, având structură, alcătuire și etape evolutive asemănătoare.

Alcătuirea litologică (șisturi cristaline, calcare mezozoice) și fragmentarea tectonică conferă Podișului Mehedinți un peisaj aparte.

Citeşte mai mult...
 
Subcarpați PDF Imprimare Email

Subcarpații reprezintă o treaptă deluroasă pericarpatică situată în partea de est a Carpaților Orientali și cea de sud a Carpaților Meridionali, întinzându-se de la Valea Moldovei până la Valea Motrului. Denumirea de "subcarpați" mai este atribuită și unităților deluroase situate în interiorul arcului carpatic.

Individualitatea geografică a Subcarpaților, ca o unitate pericarpatică, se datorează în primul rând altitudinii. Altitudinea medie este de 500 – 700 m, cu valori ce coboară până la 200 m, la contactul dintre Subcarpați și Câmpia Română, și urcă până la 1.000 m, în câteva puncte (1.018 m în Dl. Mățău).

Prima fază a formării Subcarpaților a fost realizată de râuri prin transportul unor imense cantități de material aluvionar din Carpați, în toată perioada mio-pliocenă: bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, mâluri și nămoluri care au fost depuse în geosinclinalul de la marginea Carpaților Orientali și în Depresiunea Getică (care s-a format în urma scufundării părții sudice a Meridionalilor).

Citeşte mai mult...
 
Carpații Occidentali PDF Imprimare Email

Desfășurați între văile Someșului și Dunării, pe o suprafață de circa 17.717 km2 (26,7 % din cea a Carpaților), Carpații Occidentali au o configurație extrem de variată.

Limita estică, spre Depresiunea Colinară a Transilvaniei este dată de un abrupt tectonic și litologic, iar de Carpații Meridionali sunt separați prin Culoarele Timiș - Cerna și Bistra – Strei. În sud ajung până la Dunăre, iar în vest limita este sinuoasă, datorită pătrunderilor depresionare (așa numitele depresiuni "golfuri"), rezultate în urma tectonismului badenian și a adâncirii ulterioare a văilor ce le drenează, pe măsura retragerii apelor Lacului Panonic spre vest.

Citeşte mai mult...
 
Carpații Meridionali PDF Imprimare Email

Carpații Meridionali, cunoscuți în literatura de specialitate și sub denumirea de Alpii Transilvaniei, se desfășoară între Valea Prahovei și Culoarul Timiș-Cerna. Au o lungime de aproximativ 250 km (de la est la vest ), lățimea de 50 – 70 km și o suprafață de 14.000 km2.

Datorită altitudinii ridicate și a masivității, limitele Carpaților Meridionali sunt destul de clare:

N – Depresiunea Colinară a Transilvaniei

E – Valea Prahovei

V – Defileul Dunării, Culoarul Timiș - Cerna

S - Subcarpații de Curbură (limita de sud a Grupei Bucegi), Subcarpații Getici, Podișul Mehedinți

Citeşte mai mult...
 
Carpații Orientali PDF Email

Carpații Orientali se desfășoară de la granița României cu Ucraina până la Valea Prahovei, fiind mărginiți în est și parțial în sud-est de Podișul Sucevei, Subcarpații Moldovei și o bună parte a Subcarpaților Curburii, iar în vest de Depresiunea Colinară a Transilvaniei și pe un sector mai restrâns cu Dealurile de Vest și Câmpia de Vest.

Cu o suprafață de cca. 33.500 km2, Carpații Orientali se caracterizează printr-o alcătuire geologică complexă, dispusă în trei fâșii:

Citeşte mai mult...
 
Câmpia de Vest PDF Imprimare Email

Câmpia de Vest, cunoscută în literatura de specialitate și sub denumirea de Câmpia Banato- Crișană, reprezintă extremitatea estică a Câmpiei Tisei, la rândul său componentă a marii Câmpii Panonice.

În linii mari Dealurile de Vest sunt cele care separă Câmpia de Vest de Carpați, însă, în unele sectoare câmpia intră în contact direct cu munții, situație întâlnită cu precădere în extremitatea nord-estică, la contactul cu munții Oașului (Carpații Orientali), și în dreptul munțiilor Zarandului (nord de valea Mureșului).

Contactul cu Dealurile de Vest este foarte sinuos și complicat, câmpia pătrunzând adânc, sub forma unor golfuri, în mijlocul Dealurilor de Vest (depresiunile- golfuri Baia Mare, Vad- Borod, Zarand, Lugoj, Caraș).

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 3

Cautare

Publicitate