GeoCurs

 
America de Nord PDF Imprimare Email

Așezare geografică, întindere, limite

America de Nord se desfășoară în totalitate în emisfera nordică (față de Ecuator) și vestică (față de meridianul de 0 grade) între paralele de 17° și 83°39' latitudine nordică și între meridianele de 168° și 55° 40' longitudine vestică. Împreună cu insulele mărginașe însumează 24,7 milioane de km2, fiind al treilea continent ca dimensiuni, după Asia și Africa. De Asia este separată de strâmtoarea Bering, care are o lățime de cca. 90 km.

Uscatul nord-american este scăldat la nord de Oceanul Arctic, la vest de Oceanul Pacific, la est de Oceanul Atlantic, în timp ce în partea sudică este legat de uscatul sud- american prin intermediul Americii Centrale iar partea sud-estică este scăldată de apele Golfului Mexic.

Evoluția paleogeografică și interacțiunea apă – uscat au determinat apariția unor tipuri specifice de țărm, astfel:

 

 • țărmul nordic este crestat, în general, de fiorduri (E și V Groenlandei, N-E Labradorului, N-E Insulei Baffin) dar sunt prezente și golfuri (Golful Boothia, Golful Bathurst, Golful Cumberland, etc.)
 • Partea estică a continentului se remarcă prin prezența următoarelor tipuri genetice de țărm: cu riass (N-E Peninsului Noua Scoție în New Brunswick spre Golful Fundy și Golful Maine), cu golfuri (Fundy, Cape Cod, Bazzards, etc.), cu estuare (Sf. Laurențiu, New Haven, Delaware, Chesapeake, etc.), cu lagune și cordoane litorale (la sud de Capul Hatters, în lungul Golfului Mexic)
 • Pe țărmul vestic munții aflați în imediata apropiere nu lasă decât o îngustă fâție de câmpie iar alteori contactul munte –ocean este direct. Prin urmare țărmul este în general înalt, sinuos. Pe alocuri s-au dezvoltat și alte tipuri de țărm precum: țărm cu nisip și dune (deșertul Sonora – SE Californiei) iar mai spre nord - țărmul cu fiorduri (în ținutul Alaska spre Marea Bering). Caractere aparte în peisajul țărmului sunt introduse și de fluviul Colorado, care se termină în Golful Californiei.

Structura geologică și evoluție paleogeografică

Uscatul nord-american a suferit numeroase modificări de-a lungul erelor geologice, conturându-se trei mari unități structurale: unitatea vechiului scut canadian (platforma canadiană), unitatea de platformă de pe latura atlantică și orogenul pacific. Sudura între aceste trei unități s-a realizat spre mijlocul terțiarului.

Scutul canadian (cunoscut și sub denumirea de scutul Laurențian) ocupă o bună parte a Americii de Nord. El apare în Canada fiind delimitat de fluviul Mackenzie în nord, Marile Lacuri în sud și Peninsula Labrador (inclusiv) în est. În Paleozoicul Timpuriu (sfârșitul Silurianului) la sfârșitul orogenezei caledoniene se face legătura între Scutul Canadian și Scutul Baltic formându-se astfel continentul Nordatlantic, al cărui soclu s-a consolidat la sfârșitul Precambrianului.

Scutul canadian este format din roci aflate în diferite stadii de metamorfism, granite și lave bazice, tufuri vulcanice,  adăpostind importante zăcăminte de fier, nichel, cupru.

Evoluția tectonică a uscatului nord-american s-a realizat de-a lundul mai multor orogeneze: caledoniană, hercinică, nevadiană, laramică.

În timpul orogenezei caledoniei s-au conturat Appalachii nordici, Groenlanda (est) și insulele Arhipelagului Nord-American iar în timpul mișcărilor hercinice (care au afectat sud-estul scutului canadian) sunt puși în evidență Apalachii sudici.

În timpul cutările nevadiene (din Jurasicul Superior și Cretacicul Inferior) care au fost însoțite de activitate vulcanică, prind contur segmentul Cordilierelor Pacifice și cel al Munților Stâncoși. Posterior cutărilor nevadiene are loc și consolidarea unității situate mai spre sud, adică cea a Californiei.

Orogeneza laramică continuă lanțul cutărilor în America Centrală și cea de Sud. În Neogen are loc unirea Americii de Nord cu America de Sud prin definitivarea sistemului orogenetic al Americii Centrale.

Un rol important în configurația actuală a continentului american a avut-o și glaciația pleistocenă. Calota glaciară a ajuns până la paralela orașului New York însă în afara calotei glaciare (care a acoperit unitatea de platformă) a fost identificată și o glaciație montană (etajul superior al sistemului Cordilier).

Continentul nord-american se află în aria de contact a macroplăcii Vest Atlantică cu macroplaca Pacifică. Între aceste două macroplăci se individualizează un sistem de falii, numit San Andreas. Aici placa pacifică se deplasează spre nord-est cu 5 mm/an în raport cu placa atlantică. Cu alte cuvinte, placa pacifică intră parțial sub placa atlantică. Procesul de alunecare a fost însoțit în terțiar de o intensă activitate magmatică. Vulcanismul actual este mai puțin intens. Astăzi subducția continuă numai la nord de San Francisco, unde resturi din riftul est-pacific continuă să creeze cruste. Vulcanismul este cantonat în Munții Cascadelor unde se află șapte centre eruptive active și 15 vulcani cu activitate recentă. Legat de subducția plăcilor a apărut vulcanismul și în aria Alaska- Aleutine și Mexic, regiunea fiind încadrată în "cercul de foc al Pacificului".

Relief

În aria continentală nord-americană se conturează două mari regiuni: Vestul Cordilier și Estul Extracordilier.

Vestul Cordilier se desfășoară din peninsula Alaska până la Golful Tehuantepec, trecând pe teritoriul Canadei, SUA și Mexic. Este un sistemul montan cu înălțimi ce ajung la 6.000 m, fiind format din lanțul pacific (Munții Coastei și Munții Cascadelor care au altitudini mai mari) și lanțul Munților Stâncoși (cu înălțimi sub 5.000 m). Această regiune se remarcă prin seismicitatea activă, precum și importante manifestări vulcanice.

Estul Extracordilier se întinde de la Vestul Cordilier până la Oceanul Atlantic, inclusiv Golful Mexic. Are în componență: Câmpia și Podișul Canadian, Munții Apalachi, Câmpia Litorală Atlantică, Câmpiile și Podișurile Centrale.

În funcție de acțiunea agenților interni (tectonică, structură și rocă) și externi (vânt, apă etc.) relieful Americii de Nord prezintă unele particularități:

 • Unitățile majore de relief sunt dispuse, în general, pe direcția nord- sud
 • Trecere de la zona montană la câmpie se realizează printr-o treaptă intermediară (podișuri și coline) cu altitudini de cca 1.000 – 1.500 m.
 • Apariția unor simetrii, cum este cazul Marilor Lacuri, de unde spre nord și spre sud se dispun succesiv podișuri, câmpii, golfuri (Hudson și Mexic)
 • Ambele sisteme muntoase (Stâncoși și Apalachi) se prezintă sub forma unor culmi paralele cu desfășurare nord- sud. Culmile închid bazine interioare cu caracter de podișuri înalte (Munții Stâncoși – Podișul Colorado, Yukon) sau sunt însoțite în apropiere de podișuri, de care sunt legate genetic și morfologic (vestul sistemului muntos appalachian).

Clima

Particularitățile climatice ale Americii de Nord sunt impuse, în special, de:

 • Desfășurarea pe latitudine a continentului (aproximativ 65°) a permis existența aproape a tuturor zonelor climatice (de la cea polară până la cea tropicală)
 • Dispunerea unităților de relief – lanțul muntos vestic care prin altitudine sa reprezintă o importantă barieră orografică în circulația maselor de aer oceanic care se deplasează spre continent. Influența cordilierei se manifestă sub două aspecte:
  • pozitiv - datorită prezenței lanțului muntos, versanții vestici și câmpia litorală primesc cele mai mari cantități de precipitații (precipitații orografice) cu mare influență asupra dezvoltării vegetației arborescente

  • negativ – care vizează regiunile situate în interiorul continentului, dincolo de această barieră orografică, unde precipitațiile sunt reduse și uscăciunea accentuată. Aceste zone se numără printre deșerturile și semideșerturile lumii.

  Cât privește Appalachii (situați în partea estică a continentului) nici prin orientare, nici prin altitudine nu au un rol comparabil Cordilierei. Influența lor se resimte doar la nivel local.

 • Masele de apă limitrofe continentului (Oceanele Pacific, Atlantic și Arctic) își pun amprenta asupra climei prin masa de vapori de apă pe care o furnizează și care este transportată spre continent.
 • Unitățile acvatice interioare (Marile Lacuri, Mississippi, lacurile de acumulare, lacurile canadiene) influențează regimul termic și pluviometric la nivel local
 • Curenții calzi și reci, care prin origine și direcție de desfășurare imprimă zonelor litorale un regim termic și o umiditate aparte. Este vorba de curenții calzi ai Alaskăi, Golfului, Groelandei de Vest și curenții reci ai Californiei și Labradorului.

Întinderea mare în latitudine imprimă și importante variații de temperatură între nordul și sudul continentului. Astfel, temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 20° - 25° C în Mexic și 0° - 15° C în Groenlanda.

Variații importante se înregistrează și în cazul precipitațiilor. Cele mai mari cantități de precipitații se înregistrează pe litoral pacific, la nord de paralele de 50° (2.500 – 3.000 mm/an) iar cele mai mici cantități sunt înregistrate în interiorul continentului, ajungând la 300 – 500 mm/an. Spre nord ca și în podișurile interioare, intracordiliere, valorile sunt mult mai reduse (sub 200 mm și chiar sub 100 mm).

Zonele climatice întâlnite în America de Nord:

Zona climei polare (arctice): cuprinde Groenlanda, NV Peninsulei Labrador, N Golfului Hudson, N Peninsulei Alaska, Arhipelagul Nord American (cunoscut și sub numele de Arhipelagul Arctic Canadian). Această zonă se caracterizează prin: temperaturi medii anuale în jurul valorii de 0°C; temperatura lunii celei mai clade, inferioară valorii de 10°C; precipitații, în general sub formă de zăpadă nedepășind 200 mm/an. Se resimte acțiunea mărilor reci și înghețate și a maselor de aer de origine arctică. Înghețul este prezent până la 7 -8 luni pe an, iar temperaturile pot coborâ și până la -60°C. Se înregistrează diferențe între trăsăturile climatice ale regiunilor situate pe latura pacifică, cele de pe latura atlantică și regiunile aflate în interior, în sensul că, iarna este mai lungă, aspră, cu viscole și zăpadă în interior în comparație cu zonele litorale unde influența oceanelor moderează aceste trăsături.

Zona climei subpolare (subarctice) cuprinde mare parte a Peninsulei Labrador, Golful Hudson – partea sudică, podișurile Mackenzie și Lacurilor, sudul Peninsulei Alaska. Particularitățile climatice ale acestei zone sunt:

 • vara este scurtă și răcoroasă, iarna lungă și rece
 • temperatura lunii celei mai calde nu depășește 13°C
 • precipitațiile cad tot timpul anului, cantitatea oscilând între 300 mm în interiorul continentului și 500 mm pe coasta atlantică

Desfășurarea pe longitudine impune și aici unele diferențieri: în regiunile situate pe coasta atlantică ploile și ceața sunt mai frecvente; în partea centrală sau continentală iernile sunt mai aspre, temperaturile coboară chiar până la -30°C în ianuarie; în regiunea pacifică vara este scurtă, relativ caldă, temperaturile lunii ianuarie pot coborâ până la -30°C iar cele ale lunii iulie urcă până la +10°C.

Zona climei temperate cuprinde nordul Câmpiei Atlantice, Appalachii nordici, Podișul Marilor Lacuri, Podișul Preeriilor, Munții Stâncoși, inclusiv litoralul pacific. Principalele caracteristici:

 1. Verile sunt răcoroase, iernile cu zăpadă, viscole, ger
 2. Temperaturile medii ale lunii celei mai reci variază între -10° C și -15°C
 3. Temperaturile medii ale lunii celei mai calde sunt cuprinse între 20°C și 25°C
 4. Cantitatea medie a precipitațiilor este de 500 – 1000 mm/an, cu variații însemnate în podișurile intracordiliere

Și în această zonă climatică se pot identifica diferențe de la est la vest, precum:

 • Regiunea atlantică – se caracterizează prin veri mai răcoroase în nord (unde se face simțită influența curentului Labrador) și mai călduroase în sud. Temperatura medie anuală nu depășește 10°C.
 • Regiunea continentală – verile sunt mai scurte. Se înregistrează diferențe de umiditate între est (umiditate mai pronunțată) și vest.
 • Regiunea preeriilor (șesurilor înalte) – are un caracter mai secetos, cu diferențe între versanții vestici (temperaturi mai coborâte și precipitații mai bogate) și versanții estici (precipitații mai reduse, ariditate).
 • Regiunea pacifică – veri răcoroase, precipitații (orografice) bogate, amplitudini termice de 27°C. Pe versanții vestici cantitatea de precipitații este mai ridicată în timp ce versanții estici se caracterizează prin veri secetoase.

Zona climei subtropicale – cuprinde zona desfășurată între statul California (în NV) și nordul Floridei (în E), inclusiv uscatul din nordul Mexicului. Față de clima subtropicală europeană, cea nord-americană este mai rece datorită curentului rece al Californiei. Se înregistrează temperaturi medii mai ridicate, iarna bat vânturile vestice, iar cantitatea de precipitații depășește uneori 1.500 mm/an, valorile reducându-se spre interiorul continentului.

Zona climei tropicale – cuprinde teritoriul din jurul Golfului Mexic până la Oceanul Pacific, incluzând și peninsula Florida. Se caracterizează în general prin precipitații bogate (1.000 – 2.000 mm) dar există și excepții, cum ar fi: în regiunea de vărsare a fluviului Colorado ca și în golful Californiei precipitațiile scad sub 100 mm (Deșertul Sonorian).

Zona musonilor ecuatoriali – acoperă o regiune relativ îngustă a Mexicului spre Oceanul Pacific și peninsula Yucatan. În această zonă cantitatea de precipitații depășește uneori 2.500 mm (peninsula Yucatan), temperaturile sunt pozitive și ridicate tot timpul anului.

Hidrografia

Relieful, structura geologică, tectonica dar și condițiile climatice influențează mărimea bazinelor hidrografice, lungimea râurilor cât și direcția de scurgere a acestora.

În America de Nord există râuri lungi (Mississippi, Missouri, Yukon, Mackenzie - care drenează, în special, partea centrală a continentului) și râuri scurte, repezi, care își au izvoarele pe versanții vestici ai Munților Coastei sau pe versanții estici ai Munților Appalachi. Apele aparțin bazinului Oceanului Arctic, direct sau prin intermediul Golfului Hudson, Oceanului Pacific, Oceanului Atlantic și Golfului Mexic.

Principalele cursuri de apă care drenează continentul nord-american sunt:

Fluviul Mackenzie drenează nordul continentului, avându-și sorgintea în Lacul Sclavilor, în Teritoriile de Nord – Vest. Cu o lungime de 1.738 km, fluviul Mackenzei deține titlul de cel mai lung fluviu al Canadei, însă întregul sistem fluvial Mackenzie, care include lacurile Athabasca, Sclavilor, Urșilor și afluenții Athabasca, Slave, Peace, Liard, însumează o lungime de 4.241 km revedincând locul doi ca lungime în sistemul fluvial al Americii de Nord (după sistemul fluvial Mississippi-Missouri). Suprafața bazinului hidrografic este de 1,81 milioane km2 iar debitul mediu este de cca 9.700 m3/s. Fluviul este navigabil aproximativ cinci luni pe an, fiind înghețat din octombrie până în mai. Linia care separă bazinul fluviului Mackenzie de cel al fluviului Yukon (din vest) formează frontiera între Teritoriile de Nord- Vest și Yukon. Fluviul Mackenzie se varsă printr-o deltă în Marea Beaufort (Oceanul Arctic).

Mississippi traversează partea centrală a Statelor Unite și izvorăște din Lacul Itasca (Minnesota). Are o lungime de 3.780 km fiind depășit de afluentul său Missouri, cel mai lung fluviu al Americii de Nord. Lungimea cumulată de aceste două fluvii, depășește 6.800 km, și suprafața bazinul hidrografic, circa 3 milioane km2, determină clasarea fluviului Mississippi printre cele mai importante fluviile din lume iar sistemul fluvial Mississippi-Missouri printre cele mai lungi sisteme fluviale ale Planetei (al treilea ca mărime). Majoritatea afluenților săi sunt de dreapta, cei mai importanți fiind Missouri, Arkansas, Red River iar de stânga - Illinois, Ohio, etc. Mississippi se varsă în Golful Mexic formând o deltă cu o suprafață de 28.600 km2 (cea mai mare gură de vărsare din lume).

Alimentarea fluviului Mississippi fiind variată (afluenții provin din zone cu trăsături climatice diferite) determină un regim hidrologic complex. Primăvara, topirea ghețarilor din Munții Stâncoși determină creșterea debitului fluviului Missouri și implicit creșterea debitului fluviului Mississippi în timp ce, vara și toamna, cursul inferior este alimentat de ploi abundente. Prin urmare, fluviul Mississippi se caracterizează prin variații importante ale debitului în funcție de loc și de sezon: în general, debitul său este cuprins între 8.000 m3/s și 50.000 m3/s înregistrând la vărsare un debit mediu de 18.000 m3/s. Mississippi deversează anual în Golful Mexic o cantitate de aluviuni cuprinsă între 312 și 450 milioane tone, acest material aluvionar participând la formarea insulelor din delta Mississippi.

Missouri își are izvoarele în sudul statului Montana, în Munții Stâncoși. Străbate partea centrală a Statelor Unite vărsându-se în fluviul Mississippi, în apropierea orașului St. Louis (statul Missouri). Missouri este cel mai lungu fluviu al Americii de Nord, 4.023 km.

Hidrografie-America de Nord

Ohio se formează din confluența râurilor Allegheny și Monongahela în dreptul orașului Pittsburgh (statul Pennsylvania). Cursul său urmează o direcție generală sud-vestică spre fluviul Mississippi. Ohio constituie graniță naturală între statele americane, Ohio și Virginia de Vest, Ohio și Kentucky, precum și între Indiana, Illinois și Kentucky. Are o lungime de 1.569 km iar la granița statului Illinois se varsă în Mississippi.

Rio Grande, cu lungimea sa de 3.034 km, se numără printre cele mai mari fluvii ale Americii de Nord. Izvorăște din Munții Stâncoși, mai precis din Munții San Juan situați în sudul statului Colorado. Rio Grande constituie granița naturală dintre Texas și statele mexicane Chihuahua,  Coahuila, Nuevo Leon și Tamaulipas (aici fiind cunoscut sub numele de Rio Bravo del Norte). Se varsă în Golful Mexic.

Sf. Laurențiu este cursul de apă care asigură legătura între Marile Lacuri și Oceanul Atlantic. De la izvoare (Lacul Ontario) și până la vărsarea în Oceanul Atlantic, fluviul Sf. Laurențiu are o lungime de 1.197 km. Debitul său este de aproximativ 10.000 m3/s și bazinul hidrografic de circa 1 milion km2. Apele sale sunt prinse sub gheață câteva luni pe an. Se varsă în Golful Sf. Laurențiu printr-un larg estuar.

Fluviul Yukon își are izvoarele în Munții Stâncoși, pe teritoriul statului Columbia Britanică, scăldând până la vărsare teritoriul statului canadian Yukon (căruia îi dă și numele) și teritoriul peninsulei Alaska. Are o lungime de 3.185 km, suprafața bazinul hidrografic de 847.600 km2 și un debit mediu de 6.200 m3/s. Se varsă în Marea Bering iar împreună cu râul Kuskokvim formează o deltă (Yukon- Kuskokwim Delta). O mare parte a fluviului este navigabilă, însă din octombrie până la mijlocul lunii iunie este înghețat.

Comments (76)
 • Anonim
  :)
 • Anonim
  :evil:
 • Lasa
  ce penibil:))
 • eu
  bravo bai :side:
 • Anonim  - asd
  :evil: :angry: :confused: :side: :X :whistle: ;) :lol: :dry:
 • andreia  - fuuu
  :angry: :X :X :X :X :X :X :dry: :dry: :dry: :dry: :shock: :shock: :angry: :angry: :angry: :angry: :!: :!: :!: :!: :idea: :?: :?: :arrow: nam gast nimik fuuuuuuuu :?: :?: :!: :!:
 • Papusha  - -krasavita
  nustiu cum tu da u am gasit tot ce mia trebuit :P :P :P :P :P :P :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :silly: :silly: :silly: B) :D :D klas
 • andreia
  :X :X :X :X :X :X :X :X :S :S :S :S :S :S :S :P :P :P :P :P :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :( :( :( :( :X :X :X :X :X :X :X nam gasit nimik in asta :!: :!: :!: :!: :!:
 • Papusha  - lasa
  si ce repeti :angry: :angry: :angry:
 • Gigel
  Si ce cautai si n-ai gasit?
 • ya rockertnckgyjujyfkjn  - gandon
  :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :confused: :confused: :confused: :confused:
 • Anonim
  ahhhhhhhhhhh tot cee mai important lipseshte :evil: :evil:
 • ana
  pentru ca aceea ceti trebuieste se afla in capul tau :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :arrow: :side: :side: :side: :side: ;) ;) ;)
 • Anonym  - ahh
  Nu gasesti mare lucru aici! Multe dintre lucrurile care imi trb mie nu sunt... :( .neinteresant! :whistle: Peste tot gasesti la fel.. :!: .iti da prea putin ori iti da ce nu iti trb. :P ,.,.,Pfff!!! :unsure:
 • XXXXX  - dea
  nu gasesti nimic sunt [[injur pentru ca atata stiu sa fac]]
 • cristina
  nu gasesc nimic :dry: :dry: :dry: :( :( :( :( :evil: :evil: :evil: :evil:
 • ana  - ...
  :woohoo: :woohoo: :lol: :lol: :lol: :side: :side: :side: :whistle: :kiss: :!: :!: :!:
 • Anonim
  :shock: :shock: :shock: :evil: :silly:
 • andy  - :angry:
  :arrow: :idea: :?: :!: :idea: :S ;) :whistle: :huh: :woohoo: :unsure: :P :) :side: :X :shock: :( :angry: :0 :confused: :cheer: B) :evil: :silly: :dry: :lol: :kiss: :pinch: :D :pinch: :angry:
 • XXXXX  - comert
  tot ce e m-ai importanta lipseste sinteti [[injur pentru ca atata stiu sa fac]]
 • XXXXX  - aaaaaaaaa
  e vai de voi :side:
 • XXXXX  - de la mine pt ala care a scris
  [[injur pentru ca atata stiu sa fac]] edited by comment filter
 • Alina
  Si tu vrei totul mura in gura? Pune mana si munceste si tu un pic inainte sa injuri.
 • G
  Lasa-i ca n-ai cu cine...
 • Bianca
  Nu se gaseste nimic pe acesta pagina Mai direct e nefolositoare Yar in momentul acesta imi vine sa vomit :X :P :angry: :evil: :dry: :S :huh: :unsure: :( :shock:
 • Alex  - :)
  Foarte interesant, multumesc frumos. Este exact ceea ce am nevoie pentru olimpiada ! Excelelt structurate informatiile, mi-a prins bine.
 • Anonim
  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :lol: :lol: :lol: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :dry: :dry: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :X :X :X :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
 • Anonim  - feecccafg
  :angry: :0 :confused: :cheer: B) :evil:
 • andra  - 
  :( aiurea.. ce imi trebuia nu gasesc ... imi trebuia despre meessuri si parana .. dar nu.. e...
 • Anonim  - hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaa
  ffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuu :X :X :X :X :X :evil: :evil: :evil: :evil:
 • EU
  :X :X :X :X :X : :evil: :evil: :S :S X nu am gasit ce trebuie
 • Anonim
  hhhappp
 • Anonim
  super am gasit totul :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :silly: :silly: ;) ;) ;) ;) ;)
 • cristina
  nu am gasit nimic din ceia ce imi trebiia :( :( :(
 • Anonim
  :angry: nui nimic
 • ma-ta
  :X :X :?: :?: :X :X
 • Anonim
  :dry:
 • cheap ugg boots  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ray ban
  For the burberry bags burberry ti [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry bags[/url] e both forgot how ashamed people ! Magic Emperor sky and shouts. Magic Emperor, y [url=http://lescoccinelles.net/include/db.chile.php]ray ban modelos[/url] ou bloodbath five circles Tiandiburong ! White man thundered. Well Magic Emperor Leng Heng said : Since the lip off of you, then do it by the burberry tie ! Then down, a [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry handbags[/url] black light red
 • ray ban sunglasses  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php nike ai
  And he has also been emphas [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach outlet[/url] ized : coach outlet sovereign must go together and Hao. Shizu, I have some [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory outlet[/url] thing, I do not know that it was not said. Jemima heard DUANMU narrative, Sarah Ruma meditation for a long time but it is down, slowly looked up. D [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory[/url] UANMU Jemima faint smile. You're not going to talk,
 • ghd planchas  - www.mysteriousplanet.netmybolg.php ugg boots sale
  Face endless regret...... is immortal worms also have a [url=http://www.sheffieldcathedral.org/worship/weekly-planchas.php]ghd planchas[/url] headache ! If not so strong, it will not be one of the Zerg peak po****tion [url=http://www.minuscule-blog.com/wp-links.php]ugg pas cher[/url] s. ' Teacher really ghd planchas big ambitions., ' ugg pas cher Luo Feng could not resist. Baba Ta frustration: But life on the Zerg Brood 's very strange that chea [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]cheap ugg store[/url] p ugg
 • cheap jordan sneakers  - www.lagunabaypublishing.comtemp.php ghd australia
  Kissing...... really fun, ghd straightener.. [url=http://www.lagunabaypublishing.com/temp.php]ghd straightener[/url] .... again, okay ?...... This is the second day in the afternoon, Susan and [url=http://www.callicast.fr/flashdossier.html]longchamp sac[/url] Louise are working ya go. Keya and Esiluoya simultaneously attack the body's poison, so there will be more dialogue. At the moment Esiluoya Halo raw che [url=http://www.lagunabaypublishing.com/temp.php]ghd mini[/url] eks, feebly against the bed,
 • louis vuittons handbags  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php christi
  Vous avez, mais il n'y a pas de prix pour le vent d'été, longc [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pas cher[/url] hamp pas cher aller au [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp soldes[/url] Département central de Mowu collège école préparatoire qui ne sont pas ah. Mais aussi passé un vent d'été, la prise neuf de dragon très uniforme, des compétences et des sorts de combat sont un lot de cartes avec le [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pliage pas cher[/url] s
 • sac longchamp solde  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php sunglas
  Roar !ray bans online, Among the poor in odd about [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray bans online[/url] to break into the tooth [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban australia[/url] y maw of that split, White Pond crashing roar and saw the original white as snow through the whole body at once bursting out numerous road pu [url=http://www.ben-kay.com/wp-content/uploads/2013/10/oakley-sunglasses-australia.php]sunglasses online[/url] rple Kuanglei, Cecil ponley like that flying volley angry volumes Kuanglong instant M
 • coach handbags  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php coach f
  Each channel careful friends ! Yun-Fei Xue Jian bite has been given full [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] control of Rumo, this time early in his cultivation than burbe [url=http://www.consulting-foresters.com/is_template_default.20130328.php]coach factory outlet[/url] rry outlet, wanted to beat him is not easy, but burberry outlet online there is a law, but we need to stall for time. Yuen Chi began. Five people, as one, Qingxudon [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry sale[/url] g
 • sac longchamp  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php michael
  http://fillyourplate.org/p [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] interest.php Thunder Sword is locked wound,burberry outlet, constantly sw [url=http://www.gulfcoastcenter.org/program.aspx]michael kors factory outlet[/url] ollen, burst open the lock then approached Ray Ray lock chopping off ! Look good, thunder lock off the body and back, and [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry sale[/url] off to the colorful Sword, Long Yunfei surprised by this, too late to control t
 • Anonim
  :0 :confused: :whistle: ;) :S :X :( :side: :arrow: :X :X :X :X :X :X :X :X
 • ora exacta  - America de Nord
  Buna treaba BLOGTITLE! Super site: [url="http://ora-exacta-pe-glob.blogspot.com"]ora exacta[/url].
 • Anonim
  este ceva bun pe aici numai trebiue sa cauti minutios
 • Anonim
  :evil: :evil: :evil: :evil: B)
 • Anonim
  :arrow: nimic interesant :arrow:
 • coach handbags
  We thought you might like to learn a little more about this young, up-and-coming ultrarunner. [url=http://www.coachstoreonline.com/]coach outlet[/url] The technique, according to coach's, is the result of a new, third-party-verified water-recycling standard designed to ease the stress of garment production on freshwater supplies. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] We firmly believe that the acquisition of Eddie Bauer for nearly $900 million (inclusive of fees and expenses) is a poor strategic decision for Jos. A. [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] Don't make me talk about that." [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] the democratization of fashion can actually make your next-door neighbor more influential than even the most famous fashion editors. [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory outlet[/url] It's simple but effective, and it's a true testament to how great the clothes are that they even manage to make this model - who appears to be a pissed off, gender neutral Asian weirdo - look dope.; [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Oh, but you must. "Well," clearing his throat, "I had backpacked it before, so I knew the route, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] but it was my first time experimenting with nutrition. [url=http://www.michaelkorsoutletmkstore.com/]michael kors outlet[/url] What I love about the collection is their simplicity-white, black, leopard, gray go perfectly with every spring trend- but also, their specialness. [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] From now until Sunday, you can save as much as 50% on select styles for him and her. [url=http://www.fitflopdesign.com/]fitflop[/url] These Fitflop ($110), which are lightweight and will take you from the gym to your coffee run in style. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop is adding a bit of a childhood punch to their line of apparel pieces with their recent collaborative project with Disney. [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This would be one of those bags. The carry-on is something that I have perfected. hink of one question to ask Sky Ferreira; [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url] submit it here, and watch it get answered tomorrow.
 • fghfgujhzt  - ghkghkhgkhuklhukluh
  :angry: :0 :confused: :cheer: B) :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :X :X :X :X :X :X :X :X :X :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :side: :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :P :P :P :P :P :P :P :P :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) :S :S :S :S :S :S :S :S :S :S :S :S :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
 • nicolai  - pozitia fizico geografica
  parca am gasit tot ce imi trebuie dar totusi imi pare ca ceva imi lipseste:)
 • MARY YO  - GEOGRAFIA asta!!!
  Am nevoie de ape curgatoare din continentele America Asia Africa Australia Europa Antarctida! Multumesc anticipat!P.S.cate 3-4 ape pt fiecare continent
 • bianca barote
  :angry: nu am găsit nimic din ce îmi trebuia
 • bianca barote
  :evil: :angry: :pinch: :dry: :unsure: :( :S :unsure: :confused: :dry:
 • Anonim
  baga si tu ape si lacuti :lol:
 • Anonim
  :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
 • LENA
  :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: ;) ;) ;) ;) :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
 • onutica
  eu am gasit ce mia trebuit dar nu tot :silly: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :D :D :D :D :side: :side: :side: :) :) :) :) :) :P :P :P :P :P :P :P :P :unsure: :unsure: :unsure: :huh: :huh: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :whistle: :whistle: :whistle: ;) ;) ;) :S :S :S :idea: :idea: :idea: :!: :!: :!: :?: :?: :arrow: :arrow: :?: :?: :idea: :idea: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :P :P :P :P :kiss: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P :P :) :) :)
 • Anonim  - Ana
  :cheer: am gasit ceva ceva despre America doar ca e prea multa informatie in zadar :( dar oricum e informatie buna
 • Cabinet stomatologic  - America de Nord
  I for all time emailed this blog post page to all my contacts, as if like to read it then my links will too.
 • catalin b
  :idea: :arrow: :side: :X :confused: :angry: :evil:
 • catalin b
  am gasit i eu ms siteule :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P :D :D
 • catalin b
  numai cai mult de scris ce este aici ce am gasit :(
 • Mia  - Interesant
  Am gasit ce imi trebuia :) :) :idea: :idea: B) :lol: :silly:
 • Anonim  - amna
  :woohoo: bre,ns cum voua dar mie imi place :side:
 • Lakenya Zinzow  - America de Nord
  I'm not sure if you got my last message, but here it is again. This month, a $50 BONUS is waiting for you when you sign up at TakeSurveysForCash. All kinds of survey companies and market researchers are offering signup bonuses to recruit new panelists. Remember, your membership can be shared with a friend or family member too! By the way, a few minutes ago, I just checked my email and I got $390 worth of survey offers for the next week. That means I could earn $390 simply by taking those surveys on my computer. Makes me wonder what I'm doing wasting my time sending these messages! :) Anyways, I hope to see you sign up soon. I know you won't regret it! http://paidcashforsurveys.com/
 • Chet Nyahay  - America de Nord
  obviously like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the reality nevertheless I will definitely come back again.
 • Fredric Fatula  - America de Nord
  Hello, Neat post. There’s a problem together with your web site in internet explorer, may check this¡K IE nonetheless is the market chief and a large element of other folks will miss your fantastic writing due to this problem.
 • Milford Warns  - America de Nord
  I would like to point out my admiration for your generosity supporting those people that must have help on the area. Your personal dedication to getting the message all around appears to be remarkably effective and have frequently allowed many people just like me to arrive at their ambitions. Your personal warm and helpful guideline indicates so much a person like me and even more to my mates. Many thanks; from everyone of us.
 • 20170525 xushengda  - xxx
  louboutin shoes coach factory outlet fred perry shirts [url=http://www.nike-store.us.com][b]nike outlet store[/b][/url] [url=http://www.hermesbirkin.in.net]hermes bags[/url] http://www.adidasnmd-shoes.us
 • 20170525 xushengda  - xxx
  air max
 • Andy  - SUPEEEER
  E excelent!! Ma Uimesc ce oameni inteligenti traiesc pe planeta! :lol: :cheer: :side: :) :P :woohoo:
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate