GeoCurs

 
Acasă Bibliografie
Bibliografie PDF Imprimare Email
  1. Ielenicz M. (1999) – Dealurile ?i podi?urile României, Ed. Funda?iei "România de Mâine", Bucure?ti
  2. Florea N., Munteanu I. (2003) - Sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS), Editura Estfalia, Bucure?ti
  3. Gâ?tescu P. (1990) - Fluviile Terrei, Editura Sport - Turism, Bucure?ti
  4. Gâ?tescu P. (1998) - Limnologie ?i Oceanografie, Editura H.G.A., Bucure?ti
  5. Marin I. (1995) – Continentele. Geografie regională, Ed. Universită?ii Bucure?ti
  6. Pătru I., Zaharia L., Oprea R. (2006) – Geografia fizică a României, Ed. Universitară, Bucure?ti
  7. Pop P. Gr. (2006) – Carpa?ii ?i Subcarpa?ii României, Ed. Universitară Clujeană
  8. Romanescu Gh. (2003) - Oceanografie, Editura Azimuth, Ia?i
  9. Ungureanu Al. (1993) – Geografia podi?urilor ?i câmpiilor României, Univ. "Al. I. Cuza" Ia?i
  10. **** (1983) - Geografia României. Geografia fizică, vol. I, Ed. Academiei Române, Bucure?ti
 

Cautare

Publicitate